در بخش صادرات ما به صادرات کالاهای اصیل ایرانی مانند ، پسته ،زعفران ، فرش و صنایع دستی پرداخته تا به این ترتیب هنر ایرانی را هرچه بیشتر به جهان

معرفی کنیم.

 

صادرات

صادرات مرغوبترین

پسته ها با بسته بندی های

مناسب و زیبا با در

نظر داشتن  استاندارد های

بین المللی و قوانین بهداشت

اروپا.

صادرات زعفران اعلا

با بسته بندی مناسب

و زیبا و متنوع با در

نظر داشتن قوانین بهداشت اروپا.

تلفن :1-88103340-021

 

نمابر :88103340-021

 

آدرس : تهران،خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان 19 پلاک 13 واحد 101